Học tiếng Anh có khó không

“Học tiếng anh có khó hay không?” Đây là một câu hỏi khi được đặt ra thì đa số mọi người trả lời là khó, thậm chí là quá khó đối với họ. Họ có tâm lí ấy bởi có thể sau một thời gian làm quen, họ thấy mình không tiếp thu và tiến bộ được, hay sau cả quá trình dài học tiếng anh mà họ vẫn chẳng thu lại được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, mỗi chúng ta cũng phải hiểu rằng học tất cả các ngôn ngữ đều phải thực hiện một nhiệm vụ chung. Ngôn ngữ khó hay dễ là tùy thuộc vào bạn, ngay cả một ngôn ngữ “dễ” cũng sẽ có những sự phức tạp riêng của nó. Chính vì vậy, “Cung cấp giáo viên nước ngoài” và “cung cấp giáo viên bản ngữ chất lượng” đang là một vấn đề đang rất được nhà trường, trung tâm ngoại ngữ quan tâm hiện nay.

Hẳn rằng, mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Thử hỏi tại sao có biết bao người chỉ trong thời gian ngắn học tập, họ đã có thể thông thạo tiếng anh hoặc nắm vững và áp dụng tốt vốn tiếng anh vào chính thực tế cuộc sống? Đối với họ chẳng phải việc học tiếng anh là quá dễ hay sao? Vậy nhưng vẫn còn vô số những bạn xem việc học tiếng anh như một gánh nặng, một nỗi sợ lớn với bản thân. Hầu hết việc học tiếng anh đối với học chỉ là sự học cho qua, như một sự chống đối vậy thôi. Thực chất, có thể những bạn đó không phải là nhận thức chậm mà do họ chưa tìm ra cách học tiếng anh hiệu quả và áp dụng những phương pháp sai trong quá trình học!

Có thể khẳng định rằng, học tiếng anh không khó! Đơn giản là bạn chưa biết cách mà thôi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *